Мулич, Вибор, обещания и высказывания

Вибор Мулич, Вице-президент "Dana Holdings"